Ogłoszenie nr 1

12.08.2021 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Oleśniki 271a, 21-044 Trawniki zaprasza do złożenia ofert na wykonanie: dwóch audytów energetycznych wraz z kosztorysami na wybrane do realizacji usprawnienia dla budynków: kościoła parafialnego Matki Boskiej Częstochowskiej oraz budynku plebanii w związku z planowanym do realizacji projektem pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z plebanią w Oleśnikach” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załączniki: Zapytanie ofertoweFormularz Oferty – do pobrania

23.08.2021r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Oleśniki 271 A, 21-044 Trawniki, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch audytów energetycznych wraz z kosztorysami na wybrane do realizacji usprawnienia dla budynków: kościoła parafialnego Matki Boskiej Częstochowskiej oraz budynku plebanii w związku z planowanym do realizacji projektem pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z plebanią w Oleśnikach” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) złożył następujący wykonawca: Usługi Budowlane Grzegorz Duda.