03 MARCA – 10 MARCA 2019 roku

Niedziela 03 marca 9.00     11.00 1) + Henryka (6r), Beata Radziszewscy
2) + Stanisław, Teresa Kulbaka, zm. z rodz. Kulbaków, Greczkowskich, Baczewskich i Pawelców
1) Za Parafian
2) Dziękczynno – błagalna w 75 r urodzin Kazimierza Wypycha
Poniedziałek 04 marca 16.00 + Kazimierz (28 r), Józefa, Jan Chwil
Wtorek 05 marca 16.00   16.30 + Leszek (5 r), Zbigniew, Kazimierz, Władysław, Józef, Helena, z rodz. Kulików i Rubaszków
+ Franciszek Poczwa (od firmy pogrzebowej Beczkalski)
Środa Popielcowa 06 marca 9.00 17.00 + Aleksandra (r), Bronisław Mazurek
+ Stanisław Dzirba (19 r), zm. z rodz. Dzirbów i Szołdrów
Czwartek 07 marca 16.00 17.00 O święte i liczne powołania do służby w Kościele
+ Józefa Mazurek (30 dzień po śmierci od uczestników pogrzebu)
Piątek 08 marca 16.00 17.00 + Jan (r), Alina (r) Kuchta
+ Czesława Gładysz
Sobota 09 marca 16.00 17.00 + Eugeniusz Stefaniak (2 r)
+ Marianna (2 r), Stanisław Pitucha, zm. z rodz. Pituchów, Greczkowskich, Mikułów i Krysów
Niedziela 10 marca 9.00 11.00 + Magdalena (3 r), Mieczysław Nowak
Za Parafian