Chrzest Pański A.D. 2024 – 07 stycznia 2024 r.

  1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia, chociaż pozostaje dekoracja i śpiew kolęd.
  2. Dziękuję bardzo serdecznie dzieciom za przedstawione Jasełka i Kolędników. Dziękuję również za tak liczną obecność i za prawie 400 zł wrzucone do koszyczka dzieci za które kupimy słodycze. Dziękuję rodzicom i dziadkom za pomoc w przygotowaniu dzieci. Dziękuję Pani Dyrektor Bernardzie Grocheckiej za przygotowanie dzieci do jasełek oraz zakupione słodycze, a także Panu Maciejowi Olechowi za przygotowanie dzieci do śpiewu.
  3. W tym tygodniu odwiedzę. Program wizyty duszpasterskiej. (kartka) Danego dnia modlimy się także podczas Mszy Świętej o godz. 16.00 za tych których odwiedzam z wizytą duszpasterską.
  4. Ofiary, które składamy przy żłóbku do Aniołka przeznaczamy na misje.
  5. Za tydzień taca na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.
  6. Kościół sprzątały (kartka).
  7. Msze Święte w tym tygodniu są sprawowane w następujących intencjach: (kartka).
  8. Polecam aby zabrać i czytać świąteczną prasę katolicką.

W dniu 5 stycznia zmarł w szpitalu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński. Odszedł do Pana w wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego, kiedy wpatrywaliśmy się w Mędrców ze Wschodu wędrujących za gwiazdą do Betlejem. Ten biblijny obraz jest symbolem życiowej drogi człowieka podążającego za światłem wiary na spotkanie z Chrystusem.

Ksiądz Biskup Ryszard wybrał sobie na hasło biskupiej posługi słowa: Viatoribus fer auxilium – Nieś pomoc będącym w drodze. Nawiązywało ono do jego wieloletniej pracy w Papieskiej Komisji do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w Watykanie. Realizował to hasło jako Delegat KEP do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, odwiedzając polskie wspólnoty w wielu krajach. Był także przewodniczącym Zespołu do spraw Pomocy Katolikom na Wschodzie i udzielał się w wielu innych gremiach Episkopatu.

Całe jego życie kapłańskie i biskupie było nacechowane apostolskim dynamizmem. Przeżył 88 lat, w tym 64 lata w kapłaństwie i 38 lat w biskupstwie. Był wychowankiem Liceum Biskupiego w Lublinie oraz absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia kontynuował w Rzymie w Papieskim Instytucie Biblijnym oraz w Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza Angelicum. Po powrocie do diecezji i po święceniach biskupich pełnił w diecezji ważne zadania, między innymi wikariusza generalnego, dziekana Kapituły Archikatedralnej, proboszcza Archikatedry. Przez niemal cztery dekady gorliwie głosił słowo Boże i sprawował sakramenty święte podczas wizytacji i uroczystości parafialnych. Budował wspólnotę wśród kapłanów i wiernych, wnosił optymizm w każde spotkanie, był gościnny i chętnie przebywał w gościnie. Miłość Kościoła i Ojczyzny, troska o powołania kapłańskie i zakonne były priorytetami jego postawy i działalności. Serdecznie zapraszam na uroczystości pogrzebowe do naszej Archikatedry w najbliższy piątek, 12 stycznia o godz. 17.00 oraz w sobotę 13 stycznia o godzinie 11.00. Po Mszy Świętej pogrzebowej złożymy ciało Księdza Biskupa w krypcie kościoła pw. Świętego Piotra w Lublinie przy ul. Królewskiej 9. Zamiast wieńców i kwiatów prosimy o ofiarę dla potrzebujących na konto Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Wdzięczni za dar Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego módlmy się, aby Chrystus Zmartwychwstały nagrodził swojego wiernego Sługę radością nieba. Niech w progach ojcowskiego Domu przyjmie go Maryja, litościwa Matka. Wasz Biskup Stanisław

W naszym kościele Mszę Świętą za Ks. Biskupa odprawimy w następną niedzielę o godz. 9.00. Ks. Biskup był kilkakrotnie w naszej parafii, m.inn. święcąc sztandar i nadając imię Patrona naszej szkoły. Polećmy ks. Biskupa Miłosierdziu Bożemu, przez wstawiennictwo M.B. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …