I Niedziela Adwentu A.D. 2019 – 01 grudnia 2019 r.

 1. Bóg zapłać za ofiary na tacę przeznaczone na Seminarium Duchowne.
 2. Zaczynamy dzisiaj piękny czas oczekiwania: najpierw na powtórne przyjście Chrystusa na końcu dziejów, a także bezpośrednio na uroczystości Narodzenia Pańskiego. Jest to czas radosnego oczekiwania. Pamiętajmy, że radość daje sam Bóg i On sam wystarczy. Nie potrzeba żadnych innych zachęt. Zachęcam do dobrych postanowień. Do szukania Boga i powierzenia mu siebie. Możemy przygotować w domu też wieńce adwentowe, aby świece w nim odmierzały nam ten czas i pomagały lepiej go przeżyć. Zachęcam do zakupienia świec Caritas z których dochód jest przeznaczany dla najbardziej potrzebujących. Ponadto możemy przez cały adwent do puszki wrzucać pieniądze na Caritas.
 3. Zapraszam na Roraty, czyli Msze Święte wotywne o Najświętszej Maryi Pannie odprawiane we środy i soboty (oprócz rekolekcji), a także w dzień Wigilii, o godz. 6.30.
 4. Zapraszam na półgodzinną Adorację Najświętszego Sakramentu: w każdy czwartek adwentu, przed Mszą Świętą, o godz. 16.00. Rozpoczynamy, o godz. 15.00. Możemy choćby na chwilę przyjść do kościoła, nawet jeśli nie ma zamówionej przez nas Mszy Świętej. Może przejeżdżając czy przechodząc obok kościoła, a może wychodząc ze szkoły. Dzisiaj już nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu.
 5. Podczas Mszy Świętych roratnich i Mszy Św. o godz. 16.00 będzie krótka homilia.
 6. Zapraszam serdecznie na nasze rekolekcje adwentowe, w dniach 6-8 grudnia, którym będzie przewodniczył ks. Dr Adam Bab proboszcz parafii p.w. Świętego Józefa w Lublinie. Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi będą, o godz. 10.00, 12.00 i 17.00 (piątek i sobota), a w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00. Spowiedź drugiego dnia rekolekcji, na pół godz. przed Mszą Świętą w sobotę. Zachęcam do modlitwy w intencji rekolekcji, dobrego przygotowania do spowiedzi świętej i pięknego i pełnego (przez 3 dni) ich przeżycia, aby móc uzyskać odpust zupełny. W niedzielę ofiary na tacę przeznaczymy do dyspozycji Księdza Rekolekcjonisty. Ks. Adam oprócz tego że jest proboszczem, jest także wikariuszem biskupim d.s. młodzieży. Liczę na Waszą ofiarność.
 7. Dziękuję Paniom sprzątającym kościół (kartka). Dziękuję za pomoc w dekoracji Pani Mirosławie.
 8. Msze Święte w tym tygodniu są sprawowane w następujących intencjach:
 9. W tym tygodniu przypada I czwartek – adoracja i modlitwa o powołania i za powołanych, przed Mszą Świętą o godz. 16.00. W I piątek i I sobotę nie będzie nabożeństw.
 10. Polecamy prasę katolicką: Gość Niedzielny, Niedzielę oraz Mały Gość Niedzielny (lampion) na Roraty.
 11.  Za chwilę pobłogosławimy opłatki, które później przez naszych radnych zostaną przyniesione do naszych domów. Ofiary, które będziecie składać przeznaczymy na ogrzewanie kościoła. Już zakupiliśmy olej za 2600 zł. Od poniedziałku także sprawdzamy jakie będzie zużycie oleju przy całodobowym ogrzewaniu kościoła. Jest na tygodniu zmniejszona temperatura do 9, 10 stopni, natomiast na niedzielę podwyższamy do 12, 13 stopni. Wtedy kościół się nie wychładza. Uczestnicząc na tygodniu we Mszy Świętej nieraz ogrzewanie się nie włączało bo kościół utrzymywał zadaną temperaturę. Ogrzewanie na pewno nie będzie w stanie w krótkim czasie nagrzać kościoła do 13 stopni, jeśli temperatura spadnie do 5 czy też 0 stopni. Do końca rekolekcji sprawdzimy jakie będzie zużycie oleju. Sprawdziliśmy też stan izolacji na strychu kościoła. Jest położona wełna dosyć cienka, są także już braki. Po Mszy z radnymi zastanowię się czy nie zakupić wełny i ułożyć w najbliższym czasie na strychu – docieplić. W tamtym roku tak jak ogłaszałem, jeśli starczy pieniędzy z opłatka przeznaczymy na okna. Tak też zrobiliśmy. Zostało 1600 zł, które na ten cel przeznaczyliśmy. Dziękuję za Wasze ofiary, które na pewno przydadzą się na ogrzewanie naszego kościoła.
 12. Rozpoczęły się prace przy oczyszczaniu rzeki i brzegu Marianki za naszym parkingiem po tej stronie. Na zimę jeszcze przygotujemy to miejsce pod zasiew trawy na wiosnę.
 13. Wraz z opłatkami, poproszę radnych o rozniesienie kartoteki – karty osobowej rodziny. Do tej pory wszystko było spisywane w zeszytach. Jednak jest obowiązek prowadzenia kartotek. Proszę aby podstawowe dane wpisać do takiej kartoteki, a ja je zbiorę podczas wizyty duszpasterskiej.
 14. Nie zdążyłem przygotować listów do parafian. Zostaną wyłożone podczas rekolekcji na stoliku pod chórem. Będzie można je zabrać. Napiszę w nim także już o misjach parafialnych. Został już wyznaczony Ojciec Franciszkanin do prowadzenia tych misji.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego Narodzenia zasiądziemy do wspólnego stołu, aby łamać się opłatkiem. Pobłogosław + nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.