Łączymy się w modlitwie!

Szczęść Boże!
Drodzy Parafianie, a także wszyscy czytający!
Dzisiaj słyszymy o kolejnych obostrzeniach – także tych dotyczących Mszy Świętych. Bardzo trudny jest to moment dla nas wszystkich. Wielu z nas nie może żyć bez Eucharystii – bo przecież Eucharystia daje życie! Z niej czerpiemy siły i moc – nie tylko do codzienności, ale też w trosce o zbawienie swoje i bliźnich.
Co nam pozostaje? Wielkim darem jest nasze pragnienie Mszy Świętej, które pomnażamy także przez modlitwę. Jutro Papież Franciszek zaprasza nas w samo południe do modlitwy Anioł Pański, Ojcze nasz i 3 x Zdrowaś Maryjo, w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę Was o tą modlitwę. Ja z Księdzem Marcinem będziemy się modlić w Kościele (zabiją dzwony), a Was proszę o tą modlitwę w domach. Przekażcie to osobom starszym, którzy nie korzystają z internetu.
https://archidiecezjalubelska.pl/…/laczymy-sie-w-modlitwie…/
Oprócz modlitwy pozostaje żywy kontakt ze Słowem Bożym. Czytajcie i rozważajcie, a pomocą niech będzie słowo które w formie audio tu codziennie publikujemy.
Zapewniam Was o mojej codziennej modlitwie za Was.
Ks. Piotr
Słowo Boże:
https://drive.google.com/open…