Msza Wieczerzy Pańskiej

Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne – najważniejsze dni w roku liturgicznym. Dzień według hebrajskiego sposobu liczenia czasu zaczynał się po zachodzie słońca. Dlatego trzy dni liczymy zawsze od wieczora dnia poprzedzającego. Trzy dni – Triduum to: piątek, sobota i niedziela. Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy pierwszy dzień – Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego. Chrystus sprawował Ostatnią Wieczerzę z apostołami w kontekście żydowskiej uczty paschalnej. Ustanowił wtedy sakrament Eucharystii i święceń. Najważniejszym momentem tej paschy żydowskiej była haggada – opowiadanie ojca rodziny o wyzwoleniu z niewoli egipskiej.

Podczas tej Mszy Świętej uczymy się czym jest ten dar w połączeniu z nowym przykazaniem miłości – abyśmy się wzajemnie miłowali. Dlatego odbywa się też obrzęd umycia nóg – mandatum – przykazanie. To nie tylko proste teatralne wspomnienie gestu Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, kiedy umył swoim uczniom nogi. Realizujemy nakaz Jezusa „Czyńcie to na moją pamiątkę”, „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Taki obrzęd mamy przeżyć w swoim życiu. Najpierw pozwolić sobie umyć nogi – doświadczyć miłości Jezusa, aby potem taką miłość okazywać bliźnim.

Najświętszy Sakrament jest teraz w „ciemnicy”. Wracamy myślą do pojmania w Ogrodzie Oliwnym, nocy przesłuchań, sądów, więzienia. Towarzyszymy Jezusowi w modlitwie całą noc, a także jutrzejszego dnia. Pójdziemy w drodze krzyżowej w kościele, o godz. 11.00, przeżyjemy Godzinę Miłosierdzia – śmierci Jezusa, godz. 15.00. Wieczorem zaś będziemy uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej.

Fotorelacja