Najświętszej Trójcy A.D. 2023 – 04 czerwca 2023 r.

  1. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Najświętszej Trójcy. Uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg zapłać za ofiary na tacę na Seminarium Duchowne.
  2. We wtorek wspominamy Św. Bonifacego, we wtorek Bł. Marię Karłowską, a w czwartek Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Pójdziemy także w procesji od kościoła ulicą w lewo do mostu – I ołtarz przy posesji Państwa Czyżów, a następnie za rzeką do Figury MB II ołtarz – przy posesji Krzysztofa Gładysza, następnie wejdziemy na drogę w prawo i III ołtarz będzie przed szkołą i Figurą MB, wrócimy obok remizy OSP i IV ołtarz przy krzyżu niedaleko kościoła – przy posesji rodziny Marków. We wtorek po Mszach Świętych mogę przekazać potrzebne materiały do dekoracji. Zadbajmy o porządek i właściwą dekorację także na trasie procesji. Zachęcam do czynnego udziału w procesji i zabrania wszystkich feretronów i sztandarów. Dzieci proszę o sypanie kwiatów, niesienie różańca.
  3. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła (kartka).
  4. Bóg zapłać za pomoc w koszeniu trawy na cmentarzu Panu Bogdanowi i Panu Kazimierzowi.
  5. Bóg zapłać za prace przy wzmocnieniu fundamentów i wylaniu ławy fundamentowej przy Domu Parafialnym Panom: Markowi, Michałowi, Jackowi, Grzegorzowi, Romanowi i Ewie. Chciałbym prosić o przyjście z pomocą przy czyszczeniu fundamentów i innych pracach na wtorek i środę od godz. 15.00.
  6. Bóg zapłać za ofiary indywidualne w kwocie: 3 x 100 zł.
  7. Msze Święte w tym tygodniu są sprawowane w następujących intencjach: (kartka).
  8. Polecam aby zabrać i czytać prasę katolicką.