Niedziela Ad Gentes – misjonarze w parafii!!!

Dzisiejsza niedziela to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, który obchodzony jest corocznie w II niedzielę Wielkiego Postu zwaną Ad Gentes. Będziemy gościć w naszej parafii młodzież z Poznania z Akademickiego Koła Misjologicznego im. Wandy Błeńskiej, Służebnicy Bożej, którzy podzielą się swoim doświadczeniem zaangażowania osób świeckich na rzecz misji. Po Mszach świętych będziemy mogli nabyć cegiełki misyjne w postaci książek i afrykańskiej kawy. W ten sposób wesprzemy Dom Nadziei dla dzieci ulicy w Lusace, stolicy Zambii, prowadzony przez Ojców Białych.