01 Marca – 08 Marca 2020 roku

Niedziela 01 marca 9.00 11.00 + Mieczysława (r), Eugeniusz, z rodz. Gąsaków
Za Parafian
Poniedziałek 02 marca 16.00   16.30 + Helena (im.), Władysław Pitucha– od rodziny Gątarzów
+ Czesława Kulisz (7 dzień po pogrzebie – od firmy pogrzebowej Beczkalski)
Wtorek 03 marca 16.00 + Damian Szpakowski (od kolegów i koleżanek z klasy)
Środa 04 marca 16.00 + Janina (20 r), Kazimierz, Piotr Wójcik
Czwartek 05 marca 16.00   17.00 Za powołanych oraz o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
+ Leszek Kulik (6r); Władysław, Zbigniew, Kazimierz Kulik; Helena, Józef Rubaszko
Piątek 06 marca 16.00 + Stanisław Dzirba (r)
Sobota 07 marca 16.00   17.00 W intencji Ojca Świętego, kapłanów, o powołania, Radia Maryja, Ojczyzny
+ Kazimierz (30 r), Józefa, Jan Chwil
Niedziela 08 marca 9.00     11.00 1) + Aleksandra (r), Bronisław Mazurek, zm. z rodz. Mazurków
2) + Magdalena (4r), Mieczysław Nowak
1) Za Parafian
2) + Wiktoria, Stanisław Buchajczyk; Józef, Józefa, Andrzej Kozicki