17 LUTEGO – 24 LUTEGO 2019 roku

Niedziela 17 lutego 9.00 11.00 + Henryk, Longina Baczewscy
Za Parafian
Poniedziałek 18 lutego 16.00 Za niewierzących
Wtorek 19 lutego 16.00 O nawrócenie grzeszników
Środa 20 lutego 16.00 + Jolanta, Jan, Katarzyna, Jan, z rodz. Kozłów; Agata i Stanisław, z rodz. Łukaszyków
Czwartek 21 lutego 16.00 17.00 + Zbigniew Dzirba (r)
+ Józef, Józefa (6r) Tchórz
Piątek 22 lutego 16.00 17.00 + Józef (r), Eugenia Buchajczyk
+ Henryka, Grzegorz, Władysław, Bronisława, Jan, z rodz. Janiaków; Jerzy Greczkowski; zm. z rodz. Janiaków i Adamiaków
Sobota 23 lutego 16.00 16.30   17.00 + Mieczysław Dańko (7 miesiąc)
+ Henryk Banak (7 dzień po śmierci – od firmy pogrzebowej Beczkalski
+ Piotr, Jadwiga, Sylwester, Helena, Bronisław i Józefa, z rodz. Ciepłowskich
Niedziela 24 lutego 9.00   11.00 1) + Janina, Kazimierz, Piotr Wójcikowie
2)
1) Za Parafian
2) + Ewa Banak