20 marca – 27 marca 2022 roku

III Niedziela Wielkiego Postu20 marca09.00W intencji KŻR Świętego Józefa, a także za zmarłych członków
 + Henryk, Longina Baczewscy
 + Bolesław Grzesiak – int. od rodz. Dzirbów
11.00Za Parafian
 + Bolesław, Józef, Agnieszka Kroczyńscy; Franciszka, Jan Paluch
 + Paweł, Magdalena Kulisz, zm. z tych rodzin; Agata, Tomasz Staniak; dusze w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek21 marca16.00+ Anna Sztorc – int. od sąsiadów
16.30+ Stanisław Mrugała – int. od rodz. Jersaków i Fijałkowskich
Wtorek22 marca16.00+ Tekla (30r), Henryk, Kazimierz, Halina Kamińscy; zm. rodziców; Dariusz Wójcik, Adolf Jurek
16.30+ Zdzisław Połeć – int. od rodz. Kuliszów, Buchajczyków, Dzirbów
17.00+ Bogusław Kalinowski (im.)
Środa23 marca16.00+ Karolina, Józef, Stanisław Nowak; Wacław, Stanisława Ocysek
16.30+ Bogdan Brzyski; Stanisława Banok; zm. z rodz. Banoków
17.00Henryk (22r), Józefa Pitucha; Krystyna Irsak; Stanisław, Stanisława, Lucjan Burak
Czwartek24 marca16.00+ Katarzyna, Aleksander, Genowefa; zm. z rodz. Szymaszków
16.30+ Lidia, Alojzy, Józef, Franciszka, z. z rodz. Janiaków – int. od kuzynki
Piątek – Zwiastowanie Pańskie25 marca09.00+ Stanisław Ciepłowski, zm. z rodz. Ciepłowskich
17.00+ Zofia, Bolesław Zieńkowscy; Maria, Józef, Jan Sysa
Sobota26 marca15.30+ Lucjan (4r) Burak, Stanisław (18r)
IV Niedziela Wielkiego Postu27 marca09.00+ Aleksandra (r), Bronisław Mazurek
 + Władysław, Helena, Henryk, Longina, Leszek Baczewscy; zm. z tej rodz.; Teresa, Stanisław Kulbaka, zm. z rodz. Pawelców (odprawia Ks. Piotr)
11.00Za Parafian (odprawia Ks. Piotr)
 + zm. z rodz. Pasickich: Róża, Józef; Władysława, Jan Musiej; zm. z tych rodz.; Helena Denis