Misje Święte – 18 – 25 października 2020 roku

Gorąco zachęcam do pełnego udziału w Misjach Świętych – od niedzieli do niedzieli – wybierając stosowną porę – rano lub wieczorem. Nadmienię, że wieczorne spotkania będziemy zawsze kończyć Apelem Jasnogórskim, a nieraz dodatkowo nabożeństwami: nabożeństwo przebłagalne z procesją w piątek, czy w sobotę przy krzyżu misyjnym. W środę przed południem pomóżcie dostać się chorym do świątyni. A w sobotę misjonarz będzie błogosławił dzieci i mamy oczekujące potomstwa. Tego dnia także pobłogosławimy roczne dzieci. Możemy zgłaszać je do zakrystii.

Nasze Misje Święte, zaczynamy w niedzielę. Przed godz. 11.00, uroczyście wprowadzimy relikwie Świętego Maksymiliana do kościoła. Przejdziemy w procesji od Domu Parafialnego. A o godz. 17.30, spotkamy się ponownie przed kościołem, aby udać się w procesji różańcowej na cmentarz. Zabierzmy znicze na groby oraz dodatkowe źródło światła dla siebie. Będziemy eskortowani przez Straż Pożarną. Proszę zatroszczyć się o porządek na grobach.

Misjonarz na bieżąco będzie nam przypominał program i nas prowadził przez ten czas. My otaczamy misjonarza naszą modlitwą. Jako wyraz wdzięczności złożymy także ofiary na tacę do dyspozycji O. Misjonarza i O. Franciszkanów. Oprócz tradycyjnej tacy niedzielnej na zakończenie Misji, zaproponuję Ojcu także tacę z jednego lub kilku dni misyjnych.