Misje Święte (18 – 25 października 2020 roku)

  • Już tylko miesiąc pozostaje do naszych Misji Świętych! Jest to dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii i trwają cały tydzień (od niedzieli do niedzieli). Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Misjonarz – specjalnie zaproszony, głosi wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności. Ponadto będą sprawowane Eucharystie oraz nabożeństwa, a na zakończenie misji przystąpimy do spowiedzi i Komunii św. generalnej. Odbywa się uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego przed kościołem. Korzystając z tego czasu, każdy wierny może otworzyć swoje serce na Boga – i ten który już korzysta z dobrodziejstw kościoła i ten, który jest z dala od niego.
  • Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii jest naprawdę bardzo wielkie. Każdego dnia będzie wieczorny apel misyjny. Podczas misji będzie specjalny czas dla chorych, a tych którzy nie będą mogli przybyć odwiedzimy w domach.
  • Przed rozpoczęciem misji parafialnych przez dłuższy czas modlimy się o duchowe owoce misji oraz o dary Ducha Świętego dla misjonarza. Módlmy się jeszcze gorliwiej, aby przeżyte misje dla każdego z nas były czasem nawrócenia do Boga oraz odnowy życia z Bogiem. Rozmawiajmy w domach i w sąsiedztwie o tym wydarzeniu i wzajemnie się zachęcajmy do udziału w każdym dniu misyjnym czy to przed południem, czy po południu. Proszę zapoznajmy się z programem misji. Gdyby ktoś nie otrzymał jeszcze lub się zagubiły są dostępne poniżej lub do odebrania w kościele.