Nowy namalowany obraz Matki Boskiej Bolesnej do Kaplicy

Dzielę się z Wami radością, że artyści z Lublina wraz z przywiezieniem odnowionej chrzcielnicy przywieźli już namalowany obraz Matki Boskiej Bolesnej z naszej kaplicy. Znajduje się już w kościele po lewej stronie. Został namalowany na desce i płótnie oraz zabezpieczony przed wilgocią. Odnowiona i pozłocona została ta sama rama. Chcę abyśmy, powierzali nas i nasze rodziny Tej, która współcierpiała z Jezusem Chrystusem pod krzyżem i której nie są obce nasze boleści. Kiedy ks. Biskup będzie u nas w parafii poprosimy o poświęcenie obrazu, a w maju przeniesiemy go do kapliczki.

Na dole widok starego obrazu, a poniżej nowy.