Poświęcenia pól

  • Poświęcenia pól, rozpoczynają się Mszą Świętą, o godz. 16.00 w wyznaczonych miejscach (gdy będzie padał deszcz w Kościele):

Kolonie,  przy krzyżu przy cmentarzu                                                    4 maja

Żużlówka, przy krzyżu u Musiejowej                                                      18 maja

Zarzecze i Zamost, obok Krzysztofa Gładysza, na dole                      2 maja

Kąt i Centrum, Kapliczka MB Bolesnej                                                    1 maja

Karpaty, przy krzyżu u Wilk Krystyny                                                    8 maja