10 LUTEGO – 17 LUTEGO 2019 roku

Niedziela 10 lutego 9.00 11.00 + Władysław (r) Pitucha, zm. z rodz. Pituchów
Za Parafian
Poniedziałek 11 lutego 16.00 + Zdzisław Pać (2 miesiąc po śmierci)
Wtorek 12 lutego 16.00 + Mieczysław Wilk (1r), Florentyna i Józef Wilk
Środa 13 lutego 16.00 + Stanisława Bajczyk (od firmy pogrzebowej Beczkalski)
Czwartek 14 lutego 16.00 16.30 + Józefa Mazurek (od firmy pogrzebowej Beczkalski)
+ Czesława Gładysz (od firmy pogrzebowej Beczkalski)
Piątek 15 lutego 16.00   16.30 + Czesława Mrugała (5 r), Maciej (41 r), Marianna, Franciszek, Małgorzata, z rodz. Mrugałów
+ Mieczysława (r), Eugeniusz, z rodz. Gąsaków
Sobota 16 lutego 16.00 17.00 + Henryk Kamiński (1 r), zm. z rodz. Kamińskich
+ Ewa Banak (od sąsiadów)
Niedziela 17 lutego 9.00 11.00 + Henryk, Longina Baczewscy
Za Parafian