Czuwanie Wielki Czwartek/ Wielki Piątek

GodzinyParafianie czuwający z rejonu Radnego (ej)
21.00-22.00 Andrzej Buchajczyk
22.00-23.00 Andrzej Bubicz
23.00-00.00 Paweł Oleksiej
00.00-1.00 Piotr Wójcik
1.00-2.00 Barbara Wilk
2.00-3.00 Teresa Niedziela
3.00-4.00 Krzysztof Jurek
4.00-5.00 Czesława Dzirba
5.00-6.00 Julian Pitucha
6.00-7.00 Wiesław Iwańczuk i Kazimierz Paluch