Narodzenie Pańskie A.D. 2018

„Zadziwiający dar Bożego Narodzenia polega właśnie na tym, że Jezus przyszedł dla każdego z nas i w sobie uczynił nas braćmi”.

Benedykt XVI

Święta Narodzenia Pańskiego pozwalają bardziej doświadczyć wspólnoty.

Chrystus „rodząc się w ubóstwie Betlejem,

chce stać się towarzyszem drogi każdego z nas”.

Mimo to, że wszyscy jesteśmy w drodze, to właśnie Jezus sprawia,

że czujemy się jak w domu na tej ziemi uświęconej Jego obecnością.

On prosi nas jednak, abyśmy uczynili ją domem gościnnym dla wszystkich.

Niech Święta Bożego Narodzenia

będą pełne radości płynącej z obecności Emmanuela,

wzajemnej życzliwości i pokoju.

Niech spotkanie z Nim w ciszy Nocy Betlejemskiej

czyni z nas braci pomagającymi sobie z nadzieją przeżywać każdy dzień.

Z darem modlitwy

ks. Piotr Drozd