XIV Niedziela w ciągu roku A.D. 2021 – 04 lipca 2021 r.

  1. W najbliższym czasie Radni Parafialni dostarczą do naszych domów program Misji Świętych (5-12 września 2021 roku) oraz obrazek z modlitwą. Zachęcam do modlitwy osobistej. Tu w kościele także będziemy modlić się w intencji tego dzieła misyjnego w naszej parafii. Bardzo proszę też na ręce Radnych o składkę na utrzymanie cmentarza oraz dowolną „składkę gospodarczą”, którą przeznaczymy na organizacje odpustu, a także wydatki związane z kościołem (zapłatę ostatniej części za okna oraz przygotowywane elementy dekoracyjne na ołtarz i ambonę). Bóg zapłać za ofiarność i życzliwe przyjęcie radnych.
  2. Nastąpiły następujące zmiany radnych: za Panią Czesławę Dzirbę (Kąt) – Pani Julita Tarnogórska-Burak, za Panią Teresę Niedzielę (Karpaty Górne) – Pani Jolanta Banak, za Panią Barbarę Wilk (Karpaty Dolne) – Pani Regina Puława. Otaczam Radnych modlitwą (dzisiaj szczególnie podczas Mszy o 11.00. Dziękuję za posługę dotychczasowym radnym i za gotowość służby nowym radnym.
  3. Możemy wpłacać zaliczkę na pielgrzymkę 10 i 11 lipca. Przewidziałem dodatkowe atrakcje. Program uzupełniony pielgrzymki przekażę indywidualnie. Są jeszcze wolne miejsca. Czekam do dzisiaj do wieczora na nowe zgłoszenia.
  4. Odpust parafialny będzie w niedzielę 22 sierpnia, natomiast tydzień wcześniej w niedzielę 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP) odprawimy różaniec i Mszę Świętą na cmentarzu parafialnym.
  5. Kościół sprzątały (kartka).
  6. Dziękuję Panu Bogdanowi i Kazimierzowi za wykoszenie trawy na cmentarzu.
  7. Msze Święte w tym tygodniu są sprawowane w następujących intencjach: (kartka).
  8. Polecam aby zabrać i czytać prasę katolicką.