XXIX Niedziela w ciągu roku A.D. 2020 – 18 października 2020 r.

  1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Niedziela Misyjna przypomina nam, o głoszonym Słowie Bożym, aż po krańce świata. Nie tak miał wyglądać ten dzień oraz cały tydzień. Przez cały rok przygotowywaliśmy się do Misji Parafialnych. Najpierw moja choroba i wynik dodatni testu oraz obostrzenia liczebne w kościołach, sprawiły że musieliśmy Misje Święte przełożyć na inny termin. W swojej modlitwie polecam wszystkich Parafian, prosząc o zdrowie dla wszystkich, którzy mają jakieś objawy oraz o wytrwałość, zdrowie i siły dla wszystkich będących w kwarantannie. Na razie do soboty jestem w izolacji domowej. Dziękuję bardzo, za każdy znak zainteresowania, troski, modlitwy i pomocy. W sposób szczególny dziękuję kapłanom z Parafii Biskupice, na czele z Ks. Proboszczem, za zastępowanie mnie w parafii i wszelką okazaną pomoc. Kościół nasz jest na bieżąco dezynfekowany, jednocześnie przypominam o przestrzeganiu rygoru sanitarnego, a jeśli nie ma takiej potrzeby pozostanie w domu.
  2. Dyspensa Biskupa diecezjalnego: W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem. Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania. Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.
  3. W związku z tym, że podczas Misji miało być odprawianych więcej Mszy Świętych, podaję porządek ich odprawiania. W ciągu tygodnia Msza Święta będzie tylko o godz. 16.00, a po niej różaniec. W niedzielę, także i następną o zwykłych godzinach. Kapłan odprawiający w kościele Mszę Świętą, przeczyta wszystkie intencje zamówione na aktualny dzień. Sam będzie odprawiał jedną intencję, a do odprawienia kolejnych w tym dniu zobowiązał się Ojciec Misjonarz, Ks. Marcin i ja. Będziemy odprawiać je w swoich miejscach. Gdyby ktoś, czuł słuszne obawy uczestniczenia we Mszy w Kościele, zachęcam do pozostania w domach i modlitwy osobistej, bądź transmisji Mszy Świętej w mediach. Wszystkie intencje zostaną odprawione, a stypendia z Mszę Świętą jeśli nie osobiście w kościele, można przesłać na konto parafialne, a ja kapłanom je przekaże.
  4. Msze Święte w tym tygodniu są sprawowane w następujących intencjach: (kartka).
  5. Dziękuję Paniom sprzątającym kościół (kartka).
  6. Wczoraj odbyła się pogrzeb śp. Józefa Mazurka, a dzisiaj odbędzie się pogrzeb śp. Wiesławy Kropornickiej. Polecamy ich Miłosierdziu Bożemu przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej. Zdrowaś Maryjo …, Wieczny odpoczynek.