XXX Niedziela w ciągu roku A.D. 2021 – 24 października 2021 r.

  1. Przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. To dwa dni także ważne dla nas. Pierwszy ukazuje nam Niebo – Zbawienie, gdzie już przebywają święci i błogosławieni – Ci ogłoszeni oficjalnie i Ci, którzy już osiągnęli ten cel także poprzez Miłosierdzie Boga i naszą modlitwę. W pierwszym dniu ważne jest, aby poprzez czystość swojego serca i przyjęcie Komunii Świętej – Pokarmu z Nieba, zjednoczyć się duchowo z tą rzeczywistością. 1 listopada Msze Święte będą o godz. 8.00, 9.00 i 10.00. Przed Mszami Świętymi jest możliwość spowiedzi świętej. Drugi dzień ma wymiar już zadumy i modlitwy za zmarłych oczekujących w czyśćcu zbawienia. Za nich się modlimy, zamawiamy Mszę Święte, wypisujemy wypominki i ofiarujemy komunię świętą. 2 listopada Msze Święte, o godz. 9.00 i 17.00.
  2. Są do odebrania karty wypominkowe. Proszę je zabrać i wypełnić, zaznaczając wybrany dzień tygodnia do modlitwy wypominkowej. 1 i 2 listopada, różaniec wypominkowy za wszystkich zmarłych połączymy z procesjami na cmentarzu parafialnym, po Mszach Świętych, które także będziemy sprawować za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach: 1 listopada, o godz. 10.00, a 2 listopada, o godz. 17.00.
  3. W czwartek święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  4. Kościół sprzątały (kartka).
  5. Msze Święte w tym tygodniu są sprawowane w następujących intencjach: (kartka).
  6. Polecam aby zabrać i czytać prasę katolicką.