21 lipca – 28 lipca 2019 roku

Niedziela 21 lipca 9.00   11.00 + Antonina, Ignacy, Sławomir, Jan, Kazimiera, zm. z rodz. Madejów i Gładyszów
Za Parafian
Poniedziałek 22 lipca 18.00 18.30 + Irena i Konstanty Banach
+ Franciszek Poczwa (5 miesiąc po śmierci)
Wtorek 23 lipca 18.00 18.30 + Bronisław (12 r), Józefa, z rodz. Ciepłowskich
+ Czesława Woźniak (30 dzień po śmierci od uczestników pogrzebu)
Środa 24 lipca 18.00 18.30 + Mieczysław Dańko (1r)
+ Franciszka (r), Mikołaj, Tadeusz, Henryk, z rodz. Kuliszów
Czwartek 25 lipca 18.00 18.30   19.00 + Krzysztof Hawrył (im.)
Dziękczynna za wszystkich, którzy modlili się za + Mieczysława Dańko
+ Marian Studziński (16 r); Antoni i Tekla Studzińscy; Gabriel i Zofia Zielińscy, zm. z rodz. Zielińskich i Studzińskich
Piątek 26 lipca 18.00   18.30 19.00 + Franciszek, Karolina, Katarzyna, Józef, z rodz. Iwańczuk; Stanisława Zienkowska
+ Anna (im.) i Stanisław Janiak
+ Stanisława Banok (7 miesiąc po śmierci)
Sobota 27 lipca 18.00   18.30 + Stanisława, Piotr, Genowefa, z rodz. Wójcik; Helena, Tomasz, Jan Koziccy
+ Marian Wilk (7r)
Niedziela 28 lipca 9.00 11.00 + Eugenia (r), Józef Buchajczyk
Za Parafian