13 sierpnia – 20 sierpnia 2023 roku

XIX niedziela w ciągu roku13 sierpnia09.00+ Longina, Henryk Baczewscy; Franciszka, Antoni Kosteccy
11.00Za Parafian
16.00Różaniec i Msza za zmarłych na cmentarzu parafialnym
Poniedziałek14 sierpnia18.00+ Marianna (r), Aleksander, zm. z rodz. Wypych; Franciszka, Józef Kozioł
18.30+ Irena Słowińska, Stanisław Sieniec – int. chrzestnej córki
19.00+ Mieczysław Wypych – 7 dzień po śmierci – int. Firmy pogrzebowej Beczkalski
Wniebowzięcie NMP15 sierpnia09.00+ Stanisław, Janina Dąbscy; Ewa, Jerzy Polscy
11.00+ Tomasz, Stanisława, Aniela, Adam Brzyscy; Anna, Longina Cisz
Środa16 sierpnia18.00+ Janina, Stanisław Wilk – int. rodz. Mazurkiewiczów
18.30+ Krystyna Dzirba – int. chrzestnego syna Mariana
Czwartek17 sierpnia18.00+ Wacław Mazurek – int. sąsiadów
18.30+ Robert Janiak – int. rodz. Nowaków i Dudzińskich
Piątek18 sierpnia18.00+ Grażyna Szczołko, zm. z rodz. Brzyskich i Nowaków
18.30+ Irena Słowińska – int. rodz. Iwańczuków
Sobota19 sierpnia18.00+ Mieczysław Kozicki; Cecylia, Stanisław Koziccy; Marianna i Feliks Janiak
Odpust i dożynki Parafialne20 sierpnia09.00Dziękczynno-błagalna w 95 r urodzin Bożeny Łukaszek – int. syna z rodz.
12.00Za Parafian
 + Ks. Mieczysława Bochyńskiego (r), Ks. Stanisława Gołębiowskiego, Ks. Stanisława Dudzińskiego
15.30Ślub: Karolina Banak i Bartosz Moskal