Dar dla Ukrainy

Pomoc duchowa:

  • przyjdź i pomódl się w kościele, w domu
  • weź do rąk Różaniec i módlmy się o pokój i nawrócenie Rosji,
  • ofiaruj post

Pomoc materialna:

  • jeśli będzie potrzeba przyjmijmy uchodźców z Ukrainy – zadeklaruj na liście w kościele, chęć przyjęcia uchodźców, z podaniem ilości oraz kontaktu,
  • odpowiedzmy na apel w naszej Gminie i Caritas o dostarczenie rzeczy lub żywności – zakupić i dostarczyć w wyznaczone miejsce w Gminie lub przy naszej parafii (garaż Domu Parafialnego – tylko po Mszach Świętych) następujące rzeczy: żywość długoterminową, kosmetyki, chemia oraz środki opatrunkowe, koce, śpiwory, ubrania ( ze względów logistycznych tylko nowe),
  • w kościele złóż ofiarę do puszki pod chórem na pomoc na miejscu w parafiach na Ukrainie oraz uchodźcom, którzy może tu będą potrzebować pomocy lub wpłacić na konto Caritas dowolną kwotę.

Wpłata na Caritas