III Niedziela Wielkiego Postu A.D. 2023 – 12 marca 2023 r.

  1. Zapraszam do wspólnego przeżywania Liturgii Wielkopostnej i nabożeństwach pokutnych.
  2. Dziękujemy dzisiaj Pani Iwonie Czarcińskiej z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, za katechezy przybliżające nam postać Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Ks. Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi z Warszawy dziękujemy za dar relikwii Błogosławionego. Prymas Tysiąclecia służył Bogu i prowadził wiernych do Boga przez Maryję. Niech dla nas będzie przykładem takiej pięknej drogi. Po Mszy Świętej możemy podejść i oddać cześć relikwiom Błogosławionego.
  3. W tym czasie, kiedy niszczy się autorytety, my chcemy jeszcze mocniej wyrażać wdzięczność za dar świętych i błogosławionych, za ich życie i dzieło. Mamy w naszej Świątyni także relikwie Świętego Jana Pawła II oraz obraz. Wraz z hierarchami Kościoła w Polsce oraz rządzącymi w naszej Ojczyźnie podkreślamy, że Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. Jednocześnie też stajemy w obronie świętości i wielkości Papieża.
  4. Ze spowiedzią i komunia do chorych wybiorę się w poniedziałek 20 marca, od godz. 10.00. Na ten dzień jest też przeniesiona z niedzieli Uroczystość Świętego Józefa.
  5. Na stoliku pod chórem znajdują się dwie puszki: do jednej możemy składać Jałmużnę Wielkopostną, a do drugiej ofiary na dekorację i kwiaty do Grobu Pańskiego. Gdyby ktoś chciał, to też takie ofiary na kwiaty można przekazać także Radnym.
  6. Bóg zapłać za ofiary, dary oraz pomoc przy organizacji naszych rekolekcji. Bóg zapłać za ofiary dla Ojca Magluara. W dalszym ciągu możemy go wspierać.
  7. Dziękuję Paniom sprzątającym kościół. (kartka).
  8. Msze Święte w tym tygodniu są sprawowane w następujących intencjach: (kartka).
  9. Polecam aby zabrać i czytać prasę katolicką.