Procesja Eucharystyczna drogami Oleśnik – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa A.D. 2021

Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Album ze zdjęciami