Wniebowstąpienie Pańskie A.D. 2020 – 24 maja 2020 r.

Komunikat Metropolity Lubelskiego o nominacji nowego biskupa pomocniczego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Z radością przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego dla archidiecezji lubelskiej. Jest nim Ksiądz dr Adam Piotr Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nominacja została podpisana i ogłoszona 22 maja br. dokładnie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich.

Urodził się 30 grudnia 1974 r. w Lublinie i jest aktualnie najmłodszym biskupem w Polsce. Wzrastał w Niedrzwicy Kościelnej, w rodzinie strzegącej najcenniejszych wartości i przywiązanej do Kościoła. Jego bliskim krewnym był biskup łomżyński Stanisław Stefanek, zmarły cztery miesiące temu w Lublinie. Po maturze w II Liceum im. Jana Zamoyskiego rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Lublinie.

Przyjąwszy święcenia prezbiteratu pracował przez rok jako wikariusz w parafii garnizonowej w Lublinie, a następnie podjął studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone doktoratem. W trakcie studiów mieszkał i pracował przy kościele Świętego Ducha w Lublinie jako duszpasterz młodzieży, a od roku 2002 był koordynatorem pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W ciągu ostatnich dwudziestu lat uczestniczył, razem z młodzieżą z archidiecezji, we wszystkich spotkaniach młodych z Następcą św. Piotra na kilku kontynentach.

Doświadczenie duszpasterskie zdobywał najpierw jako rektor kościoła Świętego Ducha w Kraśniku w latach 2005-2010, następnie jako proboszcz w Końskowoli w latach 2010-2014, a przez ostatnie sześć lat w parafii św. Józefa w Lublinie. Należy do Kolegium Konsultorów Archidiecezji Lubelskiej oraz Rady Kapłańskiej. Jest konsultorem Rady ds. duszpasterstwa młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.

Ufam, że liczne dary, jakie otrzymał od Boga oraz bogate doświadczenie Biskupa Nominata pomogą mu dobrze wypełnić zadanie, jakie postawił przed nim Duch Święty i Kościół. Polecam go Waszej gorącej modlitwie. Niech go wspiera macierzyńskie wstawiennictwo Królowej Nieba, radującej się ze Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia swojego Syna.

Z serca wszystkim błogosławię

Wasz biskup Stanisław, Lublin, 22 maja 2020 r.

 1. Ja tylko dodam, że w adwencie w tamtym roku w naszej parafii prowadził rekolekcje. I jeszcze sms nasz do nowego biskupa do nas: „W dniu rocznicy święceń prezbiteratu i dniu ogłoszenia nominacji otaczamy Cię modlitwą i gratuluję wraz z całą parafią Oleśniki, mianowania biskupem pomocniczym”. I sms od biskupa: „Dziękuję bardzo! Będę wdzięczny za wsparcie w modlitwie! Pozdrawiam całą wspólnotę!
 2. Od dzisiaj modlimy się o Ducha Świętego dla naszej wspólnoty parafialnej podczas nabożeństw majowych, przygotowując się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w najbliższą niedzielę.
 3. Otaczamy modlitwą nasze mamy (we wtorek ich święto) oraz powierzamy się opiece licznych świętych, których wstawiennictwa będziemy przyzywać w tym tygodniu.
 4. W minionym tygodniu wpłynęły kolejne ofiary: bezpośrednio 200 zł. Bóg zapłać.
 5. Dziękuję serdecznie za wykoszenie trawy na cmentarzu: Panu Bogdanowi i Panu Kazimierzowi. Zakupiliśmy drugą kosiarkę. Jest dużo lżej i szybciej we trzech kosić na dwie kosiarki i kosę. Już ją wypróbowaliśmy na dużym areale. Działa poprawnie. Dziękuję za pomoc w drobnych naprawach i przygotowaniu jej do użycia. Kosztowała 600 zł.
 6. Dziękuję Panu Piotrowi  i Andrzejowi za wymianę tablicy rozdzielczej. Wszytko już włącza się nowymi włącznikami. Pozostaną jeszcze drobne prace elektryczne tu na górze i trochę więcej na dole. A później pomalujemy zakrystie.
 7. Podam koszt ostatnich prac – materiałów, ponieważ praca wszystkich była bezinteresowna, za co bardzo dziękuję. Koszt materiałów do czyszczenia schodów, lakierowania, malowania kościoła oraz zakup odkurzacza, mopów i innych rzeczy to 3054,82 zł. Koszt wszystkich urządzeń elektrycznych, przewodów, reflektorów, rozdzielni oraz kabli do nagłośnienia to 2586,87 zł. Czyli w ostatnim czasie wydaliśmy ponad 6000 zł. To dzięki Waszym ofiarom, składanym do koszyczka w kościele, pieniądzom przekazanym ze sprzątania oraz indywidualnym wpłatom. Myślę, że po następnej niedzieli już będziemy na plusie J
 8. W piątek, od 9.00, udam się do chorych. Proszę o tel. lub bezpośrednie zgłoszenie chorych, których mam odwiedzić.
 9. Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie. Zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. + Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 10. Przypomnę tylko, że w razie potrzeby maseczki są wyłożone w kościele oraz są także płyny dezynfekcyjne. Otrzymałem tę prośbę, abym przypomniał o tym.
 11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. (kartka).
 12. Intencje Mszalne na bieżący tydzień (kartka).
 13. Polecam aby zabrać Gościa Niedzielnego, Niedzielę oraz Małego Gościa Niedzielnego.